ساختار خدمات گروه مهر 78

امکان‌سنجی پروژه‌های سرمایه‌گذاری

امکان سنجی به معنی بررسی و تجزیه و تحلیل شانس موفقیت یک پروژه یا کسب و کار در آینده است. یک مطالعات امکان سنجی ایده‌آل و در سطح خوب کارشناسی می‌تواند در یک فرآیند کنترل شده بیان کننده مشکلات و یا مزایای اجرای یک پروژه همراه با ورود به یک موقعیت سرمایه‌گذاری باشد.

مطالعات امکان‌سنجی باید همراه با توصیف کامل موقعیت و شرایط، حجم سرمایه گذاری، بررسی نوع تکنولوژی قابل استفاده، برآورد هزینه و فایده، تعیین حجم و مبلغ هزینه‌های زیر بنایی در بخش ساختمان و تاسیسات و ماشین آلات و تامین زیرساخت‌های مورد نیاز در بخش‌های مختلف انرژی و ارتباطات باشد.

مطالعات امکان سنجی را می‌توان نقطه عطف فرآیند تصمیم گیری در اجرای پروژه یا انجام سرمایه گذاری دانست در واقع این بخش از مطالعات می‌تواند پاسخ لازم برای اجرا یا عدم اجرای یک پروژه را به ذینفع آن اعلام نماید.

معمولاً مطالعات امکان سنجی با اهدافی چون ارائه به موسسات مالی جهت دریافت تسهیلات، معرفی طرح به سرمایه‌گذاران جدید، اخذ مجوزها و... صورت می‌پذیرد.