ساختار خدمات گروه مهر 78

عدد صفر برای بارندگی در 5 حوضه آبریز اصلی کشور

عدد صفر برای بارندگی در 5 حوضه آبریز اصلی کشور

حجم بارش‌های کشور در هفته اول سال آبی 96-95 از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران یک میلی‌متر اعلام شد که این میزان در سال گذشته عدد صفر و در متوسط بلندمدت همان یک میلی‌متر بوده است.

سال آبی جدید در حالی آغاز شد که طی هفته اول، در 5 حوضه آبریز اصلی کشور میزان بارندگی عدد صفر را نشان می‌دهد.
به‌گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، حجم بارش‌های کشور در هفته اول سال آبی 96-95 از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران یک میلی‌متر اعلام شد که این میزان در سال گذشته عدد صفر و در متوسط بلندمدت همان یک میلی‌متر بوده است.
بر اساس این گزارش، بیشترین درصد تغییرات بارندگی ایستگاهی نسبت به درازمدت مربوط حوضه قلعه‌جوق در آذربایجان غربی بوده که حدود 291 درصد افزایش داشته است، این در حالی است که در شهرستان میانه آذربایجان شرقی با کاهش 100 درصد بارندگی روبرو بوده‌ایم.
در این هفته در حوضه‌های 6 گانه آبریز کشور حوضه آبریز دریای خزر 5 میلی‌متر بارندگی داشته است، اما بارش در سایر حوضه‌ها عدد صفر را نشان می‌دهد.
در حوضه‌های آبریز 30 گانه نیز بیشترین میزان بارش نسبت به سال گذشته مربوط به حوضه کل مهران با 30 درصد افزایش بوده است.
کمترین میزان بارش نسبت به سال گذشته در حوضه‌های آبریز 30 گانه مربوط به رودخانه‌های بلوچ بوده که عملاً هیچ افزایشی نداشته است.