ساختار خدمات گروه مهر 78

جلوگیری از فعالیت شرکت های بدون مجوز نظام مهندسی در بخش کشاورزی

رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور طی نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کرد با معرفی شرکت های فاقد مجوز به سازمان نظام مهندسی جهت دریافت پروانه، امکان ارجاع کار و عقد قرارداد با این شرکت ها از سوی این تشکل مهندسی، ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت شود.

به گزارش ایانا از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور، احمد کبیری، رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور با بیان این مطلب گفت: طی نامه ای از وزیر جهادکشاورزی درخواست کردیم تا با معرفی شرکت های فاقد مجوز به سازمان نظام مهندسی، جهت دریافت پروانه، بتوانیم ارجاع کار و عقد قرارداد با این شرکت ها را ساماندهی و بر فعالیت آنها نظارت کنیم.
کبیری به قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و هیات دولت اشاره کرد و گفت: در این قوانین الزام وجود پروانه اشتغال سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی برای فعالیت در بخش کشاورزی و همچنین مجاز نبودن دستگاه های دولتی به ارجاع کار و عقد قرارداد با شرکت های خدمات مشاوره ای و پیمانکاری فاقد مجوز (پروانه اشتغال سازمان) ذکر شده است.
وی با بیان اینکه صدور مجوز فعالیت شرکت ها بر اساس ماده (۲) قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی انجام می گیرد، تصریح کرد: بنا بر این ماده قانونی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی موظف است نسبت به صدور مجوز فعالیت برای شرکت های خدمات مهندسی، مشاوره ای، فنی و اجرایی کشاورزی اقدام و بر فعالیت آنها نظارت نماید.
کبیری با اشاره به وظیفه دستگاه های دولتی در قبال ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، بیان کرد: بر اساس ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان، دستگاه های دولتی موظفند طرح ها و پروژه ها و نیز انجام فعالیت های مشاوره ای و پیمانکاری موضوع این آیین نامه را صرفا به اشخاص حقیقی و حقوقی دارای پروانه در زمینه های تخصصی و در حدود صلاحیت و رتبه آنها ارجاع نمایند.
به گفته وی، مطابق ماده (۲) آیین نامه اجرایی قانون تاسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اعضای سازمان (حقیقی و حقوقی) برای انجام فعالیت های مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی ملزم به داشتن پروانه اشتغال از سازمان هستند.