ساختار خدمات گروه مهر 78

مبعث رسول اکرم (ص) مبارک باد.

مبعث رسول اکرم (ص) مبارک باد.

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ، دل رمیده ما را انیس و مونس شد . بعثت پیامبر اكرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد.