ساختار خدمات گروه مهر 78

Archive by category: زیست محیطیبازگشت
عدد صفر برای بارندگی در 5 حوضه آبریز اصلی کشور

عدد صفر برای بارندگی در 5 حوضه آبریز اصلی کشور

حجم بارش‌های کشور در هفته اول سال آبی 96-95 از سوی شرکت مدیریت منابع آب ایران یک میلی‌متر اعلام شد که این میزان در سال گذشته عدد صفر و در متوسط بلندمدت همان یک میلی‌متر بوده است. سال آبی جدید در حالی آغاز شد که طی هفته اول، در 5 حوضه آبریز اصلی کشور میزان بارندگی عدد صفر را نشان می‌...
...
انتقاد از روش مدیریت آب

انتقاد از روش مدیریت آب

سوهانی در نشست نقد و بررسی مستند «مادرکشی با هدف بررسی مدیریت منابع آبی» در دانشکده کشاورزی گفت: با مدیریت آب موجود، می‌توان از بحران خشکی عبور کرد، سیستم کنونی در طول هشتاد سال فربه شده و نتیجه آن خشک شدن ۱۶ دریاچه کشور شده است.
...